Gyurcsány Ferenc: Polt és az algoflex – Sukoró!!!


Fájhat Polt Péter legfőbb ügyész feje. Emberként akár sajnálhatnám is, de valahogy még sincs bennem elég empátia. Nincs, mert Polt (nyilván nem függetlenül Orbán akaratától és megrendelésétől) speciel éppen az én fejemet akarja.

Azt szeretné bebizonyítani, hogy visszaélve hivatali hatalmammal tudatosan és szándékosan kárt okoztam az államnak és/vagy jogtalan előnyt biztosítottam egy befektetői körnek, amikor állítása szerint én döntöttem egy konkrét földcseréről a Sukoróra tervezett beruházás ügyében.

Poltnak most azzal kell szembenéznie, hogy a Fejér Megyei Bíróság a földcsere érvénytelenségét kimondó ítéletének indoklásában azt állapította meg, hogy az inkriminált döntést nem én hoztam meg.

Hát bizony nem könnyű a politikai megrendelésre dolgozó ügyészek élete.

A Legfőbb Ügyészség gyanúját két okirat támasztaná alá. Az egyik a befektetőkkel történt tárgyalásról készült nyúlfarknyi emlékeztető.

Erről a Fejér Megyei Bíróság 25.P.22.597/2009/269 számú ítéletében ezzel szemben a következőképpen fogalmaz:

„A feljegyzés a szavak általánosan elfogadott jelentése alapján az ingatlanügylet tekintetében nem tartalmaz semmilyen értékítéletet, döntést arra nézve, hogy a projekt meg fog valósulni. Csupán az előkészítést rendeli el, azonban annak előfeltételeit, szempontjait nem határozza meg, eredményéről nem tesz említést, és semmilyen utalást nem tartalmaz arra nézve sem, hogy az előkészítés eredményeként kell-e, és ha igen milyen döntést hozni.

Ezért a(z)… felperest (azaz a Magyar Államot – megjegyzés tőlem) terhelte további olyan tények bizonyítása, amely az okirat szószerinti tartalmát meghaladja. A felperes bizonyítása azonban e körben eredménytelen maradt… ”

A másik okirat Tátrai Miklós által küldött e-mail, mely szerint a földcserét én rendeltem volna el. Ezzel kapcsolatban a Bíróság kimondta:

„Ezen e-mailon kívül azonban semmilyen egyéb bizonyíték nem állt rendelkezésre, amely a konkrét döntés meghozatalára utalt volna, így önmagában ez alapján – szemben az ezt kifejezetten cáfoló fenti (tanúvallomások sorát idéző – megjegyzés tőlem) bizonyítékokra – tényként a cseréről szóló végleges döntést megállapítani nem lehetett.”

A polgári perben hozott ítélet természetesen nem kötelező a büntetőügyben eljáró ügyészségre, és nem kötelező az esetlegesen megindított bírósági eljárásban döntő bíróságra sem. De azért lássuk be: ez a döntés az ügyészségi gyanú tételes cáfolata. Ettől a ponttól kezdve ez már nem egyszerűen az ügyészség és a köztem levő vita, hanem a magyar igazságszolgáltatás belső vitája is. Poltnak egy bírósági döntéssel szemben (is) kellene bizonyítania állítása helytállóságát.

Fejfájással szemben algoflexet tudok ajánlani Polt Péternek. Vagy esetleg tisztességet, becsületességet. Az előbbit megveheti pár száz forintért. Az utóbbi meg többet ér. Ha Poltnak tényleg többet ér…